Blog Archieven - Online Talent Manager

OP5 Persoonlijkheid met 20 schalen

Naar aanleiding van feedback van gebruikers over de lengte van de OP5 persoonlijkheid hebben we ook kritisch gekeken naar de lengte van de vragenlijst. Daarbij hebben we onderzoek verricht naar de correlaties tussen de schalen. Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat er een aantal schalen verwi...

Onbenut potentieel van medewerkers

Uit een recent gehouden kwantitatief onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube (bron: Managers Online) blijkt dat er volgens 63% van de HR professionals teveel onbenut potentieel is in hun organisatie. Het ontbreekt niet aan leermiddelen of budget, maar 52% van de organisaties ziet...

Voorspellingen voor 2022

Josh Bersin publiceerde recent een uitgebreid en zeer lezenswaardig artikel met de titel ‘HR Predictions for 2022’. De komende weken zal ik enkele van zijn voorspellingen bespreken in aparte blog artikelen. Het is natuurlijk interessant om deze voorspellingen in de gaten te houden en te zien of ...

Werken en presteren in balans

De eerste commerciële versie van de SET, de Stress Ervaringstool, is klaar Eindelijk is het zover!  Na 3 jaar onderzoek, testconstructie, invoegen en experimenteren met bestaande tests, valideren en normeren is het dan zover. De eerste commerciële versie van de SET, de Stress Ervaringstool, is kl...

Helpt een week verlof burn-out te voorkomen?

SET (Stress Ervaring Tool) ontwikkeld. De SET is een gevalideerd instrument Zestienduizend personeelsleden van het bedrijf LinkedIn kregen de week van vijf april 2021 vrijaf. Het bedrijf wilde daarmee voorkomen dat veel werknemers in een burn-out zouden raken, aldus Chief People Officer Teuila Hanso...