#ontwikkelen van talent Archieven - Online Talent Manager

Onbenut potentieel van medewerkers

Uit een recent gehouden kwantitatief onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube (bron: Managers Online) blijkt dat er volgens 63% van de HR professionals teveel onbenut potentieel is in hun organisatie. Het ontbreekt niet aan leermiddelen of budget, maar 52% van de organisaties ziet...