Werken en presteren in balans

De eerste commerciële versie van de SET, de Stress Ervaringstool, is klaar

Eindelijk is het zover!  Na 3 jaar onderzoek, testconstructie, invoegen en experimenteren met bestaande tests, valideren en normeren is het dan zover. De eerste commerciële versie van de SET, de Stress Ervaringstool, is klaar in het Nederlands en Engels. Met name de rapportage, om de begrijpelijkheid en leesbaarheid voor niet-psychologen zo groot mogelijk te maken heeft ons heel wat hoofdbrekens gekost. Het ontwikkelteam, bestaande uit Andre Tjoa, onze partner Mandy Oostlander van Presteren in Balans en Bert Goos is blij met het resultaat. Mandy heeft de SET in haar eigen praktijk al uitgeprobeerd en was verbluft over de trefzekere resultaten. In een tijd van toenemende prestatiedruk en stress is er een grote behoefte aan dit instrument, zo voorspellen gebruikersgroepen die in deze business opereren en die wij hebben geraadpleegd .

Wat is de meetpretentie van de SET?

De SET bestaat uit 7 korte vragenlijsten die de balans meten tussen draagkracht en draaglast.

Een voorbeeld: als ik op het onderdeel persoonlijkheid een bovengemiddelde score behaal op dominantie en stressbestendigheid dan komt dat mijn draagkracht ten goede. Heb ik vervolgens lage scores op het onderdeel werkstress op “geestelijke belasting “en” gebrek aan steun van mijn collega’s”, dan ervaar ik weinig draaglast. Het resultaat: een positieve balans.

Het kan ook anders verkeren: een geringe draagkracht om allerlei redenen waar de vragenlijst een antwoord op geeft en een hoge draaglast. In deze situatie kom je in het rode gebied en is er al dan niet sprake van een burn-out. In dit geval adviseren wij een expert om mee in gesprek te gaan. Wij denken dan aan coaches met een psychologische achtergrond of therapeuten die ruime ervaring hebben met de behandeling van burn-out.

Behandeling of coaching nodig?

Online Talent Manager gaat zich niet bezig houden met de behandeling en coaching, wel met de verdere validatie en normering van het instrument. Wij zijn van mening dat er een hele business rondom dit instrument zal ontstaan, zowel op individueel als organisatieniveau. Graag denken wij daarin mee. Op dit moment hebben wij twee partners die de behandeling van individuen en organisatie advies zullen oppakken. Dat zijn Presteren in Balans en de Burnout Poli van Unlimited People

Concluderen: de SET is een tool waarmee de leiding van een organisatie inzicht krijgt in de belastbaarheid van de medewerkers. Toegepast binnen organisaties met bovengemiddeld of hoog verzuim of verloop kan dit instrument een besparing van miljoenen opleveren.  Neem nu contact met ons op over de mogelijkheden en plan je ontmoeting hieronder in.