Onbenut potentieel van medewerkers

Uit een recent gehouden kwantitatief onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube (bron: Managers Online) blijkt dat er volgens 63% van de HR professionals teveel onbenut potentieel is in hun organisatie. Het ontbreekt niet aan leermiddelen of budget, maar 52% van de organisaties ziet ontwikkeling helemaal niet als topprioriteit! Medewerkers zelf geven ook aan dat zij te weinig gebruik maken van de mogelijkheden.

De leiding van bedrijven laat potentieel van medewerkers onbenut

Steeds minder HR professionals uit de onderzoeksgroep vinden dat hun organisatie het goed doet op het gebied van Learning & Development. Slechts 6% van hen is tevreden met het leerbeleid! En slechts 4% van de medewerkers heeft nog vertrouwen in het leerbeleid van de organisatie waar zij nu voor werken. Een zeer alarmerend bericht.

Leidinggevenden en medewerkers nemen er kennelijk de verantwoordelijkheid niet voor: men maakt er de tijd zelfs niet voor. Wat is er toch aan de hand bij deze bedrijven? Het is op zijn minst vreemd dat men geen gebruik maakt van de beschikbare Learning Management Systemen (LMS) met alle toepassingen van dien? In een tijd waarin we worden geconfronteerd met schaarste op de arbeidsmarkt en voortdurende veranderingen in de directe omgeving. Vooral op het gebied van technologie, software, systemen, machine learning en Artificial Intelligence – die hun invloed doen gelden op praktisch alle werkprocessen – zou je toch verwachten dat er gretigheid ontstaat om nieuwe informatie in zich op te nemen. Om een continue ontwikkeling mogelijk te maken en die mogelijkheid ook te pakken en om te zetten naar resultaat.

Als we ook de alsmaar moeilijker wordende arbeidsmarkt erbij betrekken, dan wordt het alleen maar vreemder. Nagenoeg alle bedrijven hebben problemen om voldoende mensen aan te trekken voor bestaande vacatures. Laat staan de juiste mensen vinden voor de groei van hun bedrijven. Het wordt steeds duidelijker dat ‘Employer Branding’ belangrijk is – en steeds belangrijker wordt – om de juiste mensen aan te trekken. De ontwikkeling van medewerkers moet topprioriteit zijn in bedrijven om hun strategie uit te kunnen voeren. Dit vraagt kundige leiding die van wanten weet en die hun medewerkers weten te inspireren om tijd te besteden aan hun persoonlijke en organisatieontwikkeling. De juiste ‘Mindset’ en werkelijke ‘Eagerness’ voor leren en ontwikkeling zijn onmisbaar.

Gaat het nu bij alle bedrijven zo? Nee, een kleine 50% van deze bedrijven besteedt wel voldoende aandacht aan de ontwikkeling van zijn medewerkers. Zulke bedrijven maken vaak ook gebruik van ons Online Talent Manager platform, waarin naast een assessmentmodule om het potentieel vast te stellen, ruimte is ambities te formuleren, doelen te stellen en te halen, feedback te vragen op ontwikkeling en mogelijkheden op doorgroeien te onderzoeken.

Wil je meer weten en onderzoeken wat ons platform voor jouw bedrijf of organisatie oplevert? Of heb je interesse in een quickscan om te zien hoe leren en ontwikkelen bij jouw organisatie ingebed is? Bel ons via 076 – 5232850 voor een demo van ons HR Tech Platform. Of klik op deze link om meteen een afspraak te plannen.

We ontmoeten je binnenkort graag.

Robert Vlekke & Bert Goos