Wat is agility, waarom is het zo belangrijk en is het ontwikkelbaar?

De wereld verandert snel. Globalisering, robotisering, artificial intelligence, digitalisering, duurzaamheid, een veranderende arbeidsmarkt enz. zijn invloeden waar bedrijven steeds meer mee te maken hebben. Stilstand is achteruitgang, een product dat vandaag goed verkocht wordt, kan morgen achterhaald zijn. Organisaties die willen overleven in de snel zich ontwikkelende wereld, moeten zich snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

De term agility wordt steeds meer gebruikt om aan te geven waaraan organisaties tegenwoordig aan moeten voldoen: behendigheid, beweeglijkheid, wendbaarheid. Een agile organisatie staat of valt met agile medewerkers. Dat betekent dat deze slagvaardig en adequaat inspelen op veranderingen.

Waarom is agility zo belangrijk?

Organisaties die niet inspelen op veranderende trends kunnen zomaar de slag verliezen. Denk aan de opkomst van de digitale camera waarbij fotorolletjes overbodig werden; Kodak heeft daar onvoldoende op ingespeeld en is van het toneel verdwenen. Door de komst van sites als Booking.com gaat het boeken van een reis veel minder via het reisbureau. Nu we ook nog te maken hebben met Corona hebben veel reisbureaus het loodje gelegd. Een intensieve communicatie met de eigen klantenkring en analyseren van de trends in de omgeving zijn noodzakelijk om te kunnen overleven. Voor een organisatie is het van eminent belang om inzicht te hebben in de agility van het eigen personeel.

De meetbaarheid van agility

Wij hebben internationaal onderzoek gedaan naar het meten van agility als competentie en hebben gekozen voor vijf dimensies:

  • Change agility: de nieuwsgierigheid van werknemers naar veranderingen en het graag willen uitproberen van nieuwe zaken.
  • People agility: geeft aan in hoeverre een werknemer met diverse typen mensen omgaat en effectief iets gedaan krijgt van anderen.
  • Strategic agility: betekent dat werknemers gemakkelijk met ambigue en onzekere situaties omgaan en anticiperen op toekomstige trends.
  • Career agility: geeft aan in hoeverre de medewerker blijft vastzitten in een onbevredigde loopbaan of zijn dieper liggende drijfveren en talenten als een kans ziet om nieuwe keuzes te maken.
  • Selfreflective agility: betekent dat een medewerker weet waar hij goed in is, kritiek ziet als helpend en een kans om zich te verbeteren en eigen gevoelens en drijfveren goed bij zichzelf kan aflezen.

Hoe kan agility worden ontwikkeld?

Agility kan worden ontwikkeld door de werkomgeving te betrekken in de ontwikkelactiviteiten. Wij adviseren een teamgerichte aanpak waarbij elke deelnemer vooraf de Vragenlijst Agility invult en deze bespreekt met collega’s. Vervolgens adviseren wij met het team een Omgevingsanalyse te houden en met elkaar te doorgronden waar de organisatie nu staat en welke veranderingen op komst zijn. Het spreekt voor zich dat het management daarin een rol heeft om de eigen visie op de toekomst te geven. Het gaat erom dat er meer bewustzijn ontstaat over de veranderingen waar men voor staat en wat dat betekent voor de eigen competenties.

Wil je een proef op de som nemen hoe het er met je agility voorstaat? Neem dan contact op met info@onlinetalentmanager.com