OP5 Persoonlijkheid met 20 schalen

Naar aanleiding van feedback van gebruikers over de lengte van de OP5 persoonlijkheid hebben we ook kritisch gekeken naar de lengte van de vragenlijst. Daarbij hebben we onderzoek verricht naar de correlaties tussen de schalen. Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat er een aantal schalen verwijderd konden worden zonder de validiteit geweld aan te doen. Met de bril op van onze gebruikers, kandidaten en validiteitsgegevens hebben wij een mooie slag gemaakt en de tijdsduur kunnen verkorten naar gemiddeld 20 minuten. Daarvoor hebben we een OP5 Persoonlijkheid met 20 schalen in plaats van 30. Dat betekent dat een kandidaat in plaats van 256 vragen nu gevraagd wordt 164 vragen in te vullen, een winst qua invullen van 10 minuten (ten opzichte van de 30 minuten nu).

OP5 Persoonlijkheid beschikbaar met 20 schalen – en in te vullen in 20 minuten!

 
De hoofdtrekken van de OP5 persoonlijkheid hebben nieuwe benamingen gekregen. Door het gebruik van deze nieuwe termen zijn we van mening dat we hiermee een neutraler taalgebruik toepassen in de rapportages. De omschrijvingen van de schalen zijn veranderd in minder veroordelende woorden, waarbij het af en toe zoeken was naar de juiste tekst. Wij hebben daarbij steeds gezocht naar neutrale bewoordingen zonder concessies te doen aan de meetpretentie. Hiermee komen we tegemoet aan de wensen van onze klanten en de kandidaten/deelnemers als uiteindelijke gebruikers van de rapportages.

Hieronder een overzicht van de nieuwe en oude benamingen van de 5 hoofdtrekken:
  • Gerichtheid – was Extraversie
  • Balans – was Stabiliteit
  • Werkhouding – was Zorgvuldigheid
  • Sociale Stijl – was Vriendelijkheid
  • Mentaliteit – was Open van geest 


De volgende schalen zijn verwijderd uit de OP5 vragenlijst en uitkomsten ervan in de rapportage omdat ze hoog correleren met andere schalen uit de OP5 persoonlijkheid:

 • Sociabiliteit (bij de schaal Gerichtheid) – correleert met sociale vaardigheid, expressiviteit en teamgerichtheid
 • Ambitie (bij de schaal Gerichtheid) – correleert met creativiteit, dominantie, expressiviteit, risiconemen en visie
 • Sociale Adequatie (bij de schaal Balans) correleert met dominantie, doorzetten en doelgerichtheid, energie, emotionele beheersing, sociale vaardigheid, stressbestendigheid en zelfvertrouwen
 • Zelfredzaamheid (bij de schaal Balans) – correleert met stressbestendigheid en vertrouwen
 • Prestatiegerichtheid (bij de schaal Werkhouding) – correleert met dominantie, planning en doorzetten
 • Ordening (bij de schaal Werkhouding) – correleert met discipline, doelgerichtheid en planning
 • Vertrouwen (bij de schaal Sociale Stijl) – correleert met samenwerken, teamgerichtheid, sociale stijl, sociale vaardigheid, zelfvertrouwen en zelfwaarneming
 • Altruïsme (bij de schaal Sociale Stijl) – correleert met sociale stijl, sociale vaardigheid en zelfwaarneming
 • Belangstellingsbreedte (bij de schaal Mentaliteit) – correleert met doorzetten, omgevingsbewustzijn, risico nemen, sociale vaardigheid en zelfwaarneming
 • Filosofisch denken (bij de schaal Mentaliteit) – correleert met empathie, omgevingsbewustzijn en zelfwaarneming
 • In deze OP5 persoonlijkheid (20 schalen) tref je dus de volgende schalen aan:
 • Bij de schaal Gerichtheid: Dominantie, Expressiviteit, Risico nemen en Sociale vaardigheid
 • Bij de schaal Balans: Emotionele beheersing, Energie, Stressbestendigheid en Zelfvertrouwen
 • Bij de schaal Werkhouding: Discipline, Doelgerichtheid, Doorzetten en Plannen
 • Bij de schaal Sociale stijl: Empathie, Samenwerken, Sociale stijl en Teamgerichtheid
 • Bij de schaal Mentaliteit: Creativiteit, Omgevingsbewustzijn, Visie en Zelfwaarneming

Beide versies van de OP5 persoonlijkheid zijn beschikbaar in MijnOTM.
* OP5 persoonlijkheid (20 schalen, nieuw – verkorte versie) te vinden onder: 1. meest gebruikte gedragsvragenlijsten.
* OP5 persoonlijkheid (30 schalen) te vinden onder: 6. overige gedragsvragenlijsten.

Wij horen graag jullie feedback over het gebruik van de OP5’s in de praktijk!