fbpx
Het model van concurrerende waarden

Het model van concurrerende waarden

Het Octogram is een vragenlijst die inzicht geeft in iemands werk- en leiderschapsstijlen. Het Octogram is gebaseerd op het oorspronkelijke werk van Quinn en Rohrbaugh (1983). Quinn en Rohrbaugh onderzochten over welke kwaliteiten succesvolle managers beschikken. Na...
De geschiedenis van assesments

De geschiedenis van assesments

Tijdens de Tweede Wereldoorlog startten arbeids- en organisatiepsychologen met het evalueren van menselijke eigenschappen in de militaire werkomgeving. Zij gebruikten testmateriaal over  eigenschappen, intelligentietests en casussen uit de praktijk om de kwaliteiten...
De rol van HR in talentmanagement

De rol van HR in talentmanagement

Het ondersteunen van talentmanagementactiviteiten vereist HR-professionals met vele petten op: handelen in de rol van deskundige, procesbegeleider, implementatiespecialist en HR-businesspartner, zijn de belangrijkste rollen. In termen van gedrag en competenties vraagt...
Het 8 stappenmodel

Het 8 stappenmodel

Uit projecten van Online Talent Manager en uit eigen onderzoek naar organisaties die op succesvolle wijze talentmanagement invoerden, blijkt dat deze daar uitvoerig de tijd voor namen, hier diverse stakeholders bij betrokken en het talentmanagement op systematische...
De definitie van talentmanagement

De definitie van talentmanagement

Talent wordt vaak in relatie gebracht met het hebben van of het zijn van een talent. Op Wikipedia is talent omschreven als: “Een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon.” Het woord talent kent vele varianten. Iemand kan talent hebben voor...