De Stress Ervarings Tool – “burnout, beter tijdig signaleren dan laat repareren”

SET: Stress Ervarings Tool van OTM

De Stress Ervarings Tool, kortweg SET, is het instrument voor burn-out begeleiders waarmee betere diagnoses worden gesteld en de behandeltijd wordt verkort!

In onze samenleving groeit het aantal burnout gevallen explosief. Recente cijfers tonen aan dat inmiddels bijna 30 procent van de werkenden burnout gerelateerde klachten vertoont.

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. En het op tijd signaleren van een potentiële burnout helpt daarbij enorm. Want hoe eerder een voorstadium van een burnout gesignaleerd wordt, hoe groter en sneller is de kans op herstel. En wat dit oplevert, behoeft geen toelichting.

Het meetinstrument die verder gaat

Bestaande burnout meetinstrumenten beperken zich tot de symptomen of de werkgerelateerde uitlokkers. Dit geeft een begeleider slechts een beperkt beeld van de situatie met als gevolg een minder betrouwbare diagnose en een langere behandeltijd.

Dus er is zeker ruimte voor verbetering. En iedereen weet dat het ontwikkelen van een diepgaand gevalideerd instrument, dat een totaalbeeld van een (potentiële) burnout geeft, veel tijd kost. Het betekent namelijk het ontwikkelen van meerdere assessments, waardoor meer informatie beschikbaar komt.

Wij, Online Talent Manager en Presteren in Balans, hebben lang geleden besloten een instrument te ontwikkelen dat een totaalbeeld van een (potentiële) burnout geeft. Na jarenlange studies en veel experimenteren, is het dan zover. Vol trots kunnen wij nu het eindresultaat presenteren: de Stress Ervarings Tool (SET). De SET brengt alle 7 factoren die leiden tot burnout in beeld: werkstress, persoonlijkheids-trekken, emoties, waarden, levensgebeurtenissen, culturele factoren en symptomen.

DE SET geeft een compleet beeld van de factoren die bijdragen aan het ontstaan en behandelen van een burnout. Experimenten met dit nieuwe instrument wijzen uit dat er betere diagnoses worden gesteld en de behandeltijd wordt verkort.

Wil je zelf vaststellen wat werken met de SET in jouw praktijk oplevert? Neem dan contact met mij op via telefoon of e-mail.