HR Archieven - Online Talent Manager

Onbenut potentieel van medewerkers

Uit een recent gehouden kwantitatief onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube (bron: Managers Online) blijkt dat er volgens 63% van de HR professionals teveel onbenut potentieel is in hun organisatie. Het ontbreekt niet aan leermiddelen of budget, maar 52% van de organisaties ziet...

Voorspellingen voor 2022

Josh Bersin publiceerde recent een uitgebreid en zeer lezenswaardig artikel met de titel ‘HR Predictions for 2022’. De komende weken zal ik enkele van zijn voorspellingen bespreken in aparte blog artikelen. Het is natuurlijk interessant om deze voorspellingen in de gaten te houden en te zien of ...