Slimmer zijn in het aantrekken en behouden van personeel

Hoewel de groei van de economie iets afvlakt, blijft de vraag naar personeel groeien. Door de uitstroom van mensen die met pensioen gaan, de vergrijzing en de terugloop van jonge aanwas, de ontgroening, zal dit probleem (the war for talent) de komende jaren toenemen. Dit is waar niet alleen de HR afdeling, maar ook de directie van wakker ligt. 

Slimmer zijn in het aantrekken en behouden van personeel

Werkgevers kijken vaak eerst naar buiten voor het aantrekken van nieuw talent, maar die vijver is al overbevist. Daar komt nog eens bij dat regelmatig irreële eisen worden gesteld aan de nieuwkomers. Niet vreemd dat de externe- of interne recruiter er niet in slaagt het schaap met de vijf poten te vinden.  

Dan maar intern kijken. Het probleem is hier dat veel bedrijven het talent van de eigen organisatie niet goed kennen. Ook hier stelt men daarnaast te hoge eisen. De organisatie mist een online career center waarin wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van het eigen talent. Als men een goed zicht heeft op de “hard” en “soft” skills kan men ook buiten het gebruikelijke zichtveld kijken. Nog steeds is er een overwaardering voor de “hard” skills, die door opleiding op een hoger niveau kunnen worden gebracht. Soft skills zijn moeilijker te ontwikkelen en geven in elk geval aan waar de ontwikkelcapaciteit zit.  

Het voordeel van een online platform als de Online Talent Manager is dat de betrokkenheid van medewerkers groter is wanneer er aandacht is voor hun persoonlijke ontwikkeling en wanneer zij regelmatig feedback krijgen over hun functioneren. Dit heeft weer gevolgen voor de tijd die men bij hun organisatie wil doorbrengen.  

Wil je hier meer over weten of een demo zien van ons online platform: klik op deze link om meteen een afspraak te plannen. Of neem contact met ons op via info@onlinetalentmanager.com. Een beller is sneller 😉: 076 -523 28 50 

Bert Goos