Gemeente Oss - Online Talent Manager
Home Case Studies Gemeente Oss

Gemeente Oss

“Het Octogram is
met onze organisatie verweven.”

Relatie:
Gemeente Oss

Start relatie:
Per 1 mei 2011

Organisatieverandering

En de waarde van het Octogram

Om een grote organisatie effectief te veranderen is er vaak sprake van een jarenlang traject. De gemeente Oss begon vier jaar geleden met deze bijzondere, uitdagende omslag. Vroeger deed je het – plat gezegd – goed als ambtenaar als je een leesbaar beleidsstuk kon schrijven, de wetten en regels kende, deze nauwgezet uitvoerde en iedere burger gelijk behandelde. Dat is in hoog tempo aan het veranderen. Er zijn natuurlijk nog steeds veel wetten en regels die de gemeente en de burgers moeten naleven, maar van de huidige ambtenaar wordt steeds meer verwacht dat hij kijkt wat er nodig is en zoekt naar maatwerkoplossingen voor vragen van burgers. Dit vraagt van een gemeente minder aanbodgericht te denken en handelen en de processen meer vraaggericht maken. Zo ontstaat er ook meer ruimte voor burgers, ondernemers en maatschappelijke partners om een rol te pakken die vroeger bij de gemeente lag. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een groep burgers die zijn eigen groen wil aanplanten en onderhouden, bewoners van een dorpskern die een zorgcollectief willen oprichten, maar ook over een individuele burger die meer regie neemt op haar zorgvraag. Deze veranderingen leiden ertoe dat medewerkers steeds meer verantwoordelijkheden krijgen en meer zelforganiserend gaan werken. De gemeente Oss stelt zichzelf steeds vaker de vraag: Wat is in dit geval nodig? Het antwoord is zelden een vast functieprofiel, maar een specifieke set aan vaardigheden en competenties. Hier blijkt het Octogram van enorme waarde.

Aan het woord

Raimond van der Zee, organisatieadviseur

“In de afgelopen jaren heeft bijna iedereen in onze organisatie een Octogramprofiel gemaakt. Vrijwel altijd zijn deze profielen besproken in sessies met het team. Op die manier krijgen individuele collega’s niet alleen zicht in hun eigen voorkeursstijlen, maar ook in die van hun collega’s. Daarnaast krijgt het team als geheel inzicht in de samenstelling van de groep. Dat levert een verbeterde samenwerking op. Ineens wordt duidelijk waarom twee directe collega’s zo vaak een verschil van mening hebben over de te kiezen aanpak. En ontdekt een team met een dominante voorkeurstijl ineens waarom het uitdagingen in de concurrerende stijl steeds maar moeizaam oppakt. Omdat nagenoeg de hele organisatie het Octogram kent en begrijpt, is deze methodiek een soort van universele taal geworden die wij hebben geïntegreerd in ons dagelijks handelen. Dat gaat verder dan het kennen van het verschil tussen ‘rood’ en ‘geel’. Veel mensen begrijpen bijvoorbeeld in welke situatie je beter de mensgerichtheid van een netwerker kan inzetten, dan die van een helper. Teams snappen dat als zij een ondernemende collega willen werven, ze geen vacaturetekst in ‘blauwe’ taal moeten opstellen. Een leidinggevende die geconfronteerd wordt met een collega die in de loop der jaren steeds minder is gaan functioneren, zal gaan onderzoeken in hoeverre voorkeursstijlen van medewerker en werk nog op elkaar aansluiten. Het is duidelijk dat het Octogram voor onze organisatie van zeer grote waarde is bij het vormgeven van de grootste transitie ooit binnen onze gemeente. Het Octogram is met onze organisatie verweven. Het geeft ons een ijzersterke methode om waardevrij, genuanceerd en tegelijkertijd heel concreet, met elkaar te praten over zaken als gewenst gedrag, werkplezier, mobiliteit en diversiteit in teams.”

Concreet levert het gebruik van de vragenlijsten van Online Talent Manager het volgende op:

Concreet levert het gebruik van de testen van Online Talent Manager het volgende op:

  • Universele Online Talent Manager-taal die verweven en begrijpelijk is voor iedereen. 
  • Waardevolle bijdrage binnen de grootste transitie ooit van onze gemeente.
  • Toekomstgerichte bijdrage door rollen in plaats van functies.
  • Duidelijkheid door bijbehorende vaardigheden en competenties per rol.
  • Verdieping vereenvoudigd door inzicht in en begrip voor elkaar.
  • Bij iedere kleur en stijl is directe koppeling naar de praktijk te maken.