Op basis van het Octogram zijn er verschillende werkvormen te verzinnen. Een van de werkvormen die wij zelf veel gebruiken is Talenten Ruilen. Deze werkvorm gebruiken wij in de eerste dag van de basistraining om kennis te maken met het concurrerende waardenmodel. De inspiratie voor deze werkvorm komt van een congres van Robert Quinn dat ik in november 2010 bijwoonde waarbij we met meer dan 100 man “talenten ruilden”. 

 

Werkvorm: Talenten ruilen

Doel:

 • Inzicht krijgen in de concurrerende waarden
 • Inzicht in het belang van verschillende werkstijlen
 • Respect voor mensen met andere werkstijlen

Benodigdheden:

 • Ruim (!) voldoende (minimaal 2 per deelnemer maar liever meer) kaartjes met eigenschappen en codering voor het bijbehorende kwadrant.
 • Relatief grote (lege) ruimte

De groep:

Deze werkvorm is het leukst met een groep van minimaal 25 personen (maar iets minder kan ook). Mensen hoeven elkaar of het Octogram of Quinnmodel niet te kennen.

Kort omschrijving:

Deelnemers ruilen onderling eigenschappenkaartjes om zo kaartjes te krijgen met eigenschappen die het dichtste bij hen liggen. Na de ‘ruiltijd’ wordt aan de deelnemers gevraagd om in de kleurkwadranten van het Octogram te gaan staan. Per groep moeten ze nadenken over wat hun gezamenlijke kwaliteit is en bij wat voor activiteiten deze kwaliteiten nuttig zijn. Per groep mogen ze dit daarna kort aan de andere groepen presenteren. Daarna interactie mogelijk om te kijken wat de diverse groepen voor elkaar kunnen betekenen.

Introductie en instructie:

 1. Elke deelnemer krijgt twee eigenschappenkaartjes.
 2. Deelnemers krijgen de opdracht om zo’n vijf minuten rond te lopen en onderling van kaartjes te ruilen om zo twee eigenschappen te krijgen waarvan de deelnemer vindt dat deze bij hem/haar passen.
 3. Na deze vijf minuten wordt aan de deelnemers gevraagd om van de twee overgebleven kaartjes het kaartje te kiezen met de eigenschap die het beste bij hem/haar past. Welke (Octogram) kleur heeft dit kaartje (codering)?
 4. Vraag de deelnemers om op basis van de kleur in groepen bij elkaar te gaan staan. Plaats de groepen zo in de ruimte dat ze ‘in de vorm’ van het Octogram staan.
 5. Wijs in elke groep een gespreksleider aan en geef de volgende opdrachten:
  1. Wat zijn de gezamenlijke krachten/talenten van deze groep?
  2. In wat voor activiteiten zijn deze goed te benutten, dus in welke activiteiten (zo concreet mogelijk) is deze groep goed?
  3. Met welke taken of activiteiten heeft de groep moeite/ wat zijn aandachtspunten?
 6. Nadat de groepen hier zo’n vijf minuten de tijd voor hebben gehad wordt aan de vier gespreksleiders gevraagd wat hun antwoorden op voorgaande vragen waren.
 7. Na de ronde te hebben gemaakt kan de workshopleider nog ingaan op de concurrerende waarden. Dus vraag bijvoorbeeld aan rode kwadrant: “waar vullen de mensen uit het blauwe kwadrant jullie aan?”. Of “waarmee kun je mensen in een ander kwadrant goed helpen?”.
 8. Heel kort theorie over concurrerende waarden uitleggen: Nadruk op kwaliteiten maar ook kort valkuilen en allergieën uitleggen. Liefst a.d.h.v. voorbeeld. Tevens nadruk op noodzaak samenwerking tussen verschillende kwadranten.
 9. Eventueel afsluiten met de vraag ‘Wat is jouw meest waardevolle inzicht” aan (andere deelnemer dan de gespreksleider) de verschillende kwadranten.

Heb je wat hulp nodig bij het maken van de kaartjes. Kijk dan in de bijlage van ons e-book. Daarin staan per rol en per kwadrant de bijbehorende eigenschappen.

Veel plezier bij het inzetten van deze werkvorm!