fbpx

Emile Gabriël, directeur BOOST&CO en Marcel Smoorenburg, directeur Talent Boost Academy

BOOST&CO is een platform voor het managen en ontwikkelen van talent. Personato is het grootste recruitmentbureau van Zuidoost Nederland. Voor het begeleiden van een veranderproces in de recruitmentmarkt schakelde Personato BOOST&CO in als businesspartner.

Personato benoemde de afgelopen jaren recruiters en consultants binnen de organisatie tot ‘vakidioten’. Zij gebruiken daarvoor de classificering: 1, 2 en 3. Voorheen was het resultaat de enige doelstelling, die – als je bepaalde targets haalde – werd beloond met een volgend niveau of salarisverhoging. Deze methodiek gaf niets weer qua potentieel en talent van de medewerker. Personato had behoefte om een beter beeld te krijgen van het potentieel van hun recruiters en consultants als het gaat om voorspellende waarde. De opdracht aan BOOST&CO was om: het huidige talentpotentieel van medewerkers in kaart te brengen, talentgericht op te leiden en ontwikkelingen te meten en borgen.

BOOST&CO werkt onder andere met een Talentboard (digitale leer-ontwikkelomgeving) van waaruit de prestatie en ook het potentieel wordt gemeten. Hierdoor heeft Personato nu continu grip op het talentpotentieel van hun medewerkers. Het kan zij n dat de prestatie er nog niet is maar de potentie wel. Dat potentieel zet BOOST&CO om naar een zichtbaar en meetbaar resultaat.

“Door onderzoek weten we dat de rollen die vertegenwoordigd zijn in een functie bepaalde competenties vereisen om in het dagelijkse werk succesvol te zijn. Daarom hebben wij de competenties van Online Talent Manager verwerkt in het Talentboard. Van de functiegroepen: vakidioten 1, 2 en 3 hebben we competentierolprofielen gemaakt. Per functie maken we zo helder welke rollen iemand moet laten zien en welke competenties daarbij horen. We meten deze competenties en hun ontwikkelbaarheid met een combinatie van 3 testen: Het Octogram, de OP5 Persoonlijkheidstest en de Loopbaanwaarden. Deze geven een goed vertrekpunt voor het in te zetten ontwikkeltraject (0-meting).”

Concreet levert het gebruik van de testen van Online Talent Manager het volgende op:

  • Gerichtere coach- en opleidingsmogelijkheden.
  • Kostenreductie vanwege ontwikkeling op maat van training en coaching.
  • Medewerkers zij n gemotiveerder omdat de ontwikkeling meetbaar aansluit op hun behoefte.
  • Training op competenties die moeilijk ontwikkelbaar zijn is niet meer nodig (weggegooid geld).
  • Het geeft een organisatie snel weer hoe wendbaar de medewerkers zijn.
  • Je kunt gelijk zien of een organisatie snel mee kan gaan in een transitie.
  • Er is waardering op passie en potentieel.
  • Het geeft mensen en organisaties een enorme boost.