Het Octogram is de basistest van Online Talent Manager. Het brengt de voorkeur voor verschillende werk- en leiderschapsstijlen van een kandidaat in kaart. 

De verschillen tussen de 8 stijlen in het Octogram zijn over het algemeen vrij duidelijk. Maar soms is het wat lastiger om je vinger op de verschillen te leggen. Een voorbeeld hiervan is het verschil tussen de Strateeg en de Analyticus.

 

 

 

Eigenschappen van de Strateeg

Visie, kijkt vooruit, visionair, helikopterview, denker, legt vinger op zere plek, toekomstgericht, besluitvaardig, heeft overzicht, formuleert beleid, stelt langetermijndoelen, doordenkt consequenties.

 

 

Eigenschappen van de Analyticus

Analytisch, (blijft) objectief, rationeel, kritisch, goed gedocumenteerd, zorgvuldig, weloverwogen, feitelijk, verzamelt informatie, legt verbanden, oog voor details.

 

 

 

 

De overeenkomst en de verschillen tussen de Strateeg en de Analyticus

In de dagelijkse praktijk kun je zowel de Strateeg als de Analyticus ervaren als iemand die kritische vragen stelt. Het verschil zit ‘m echter in wat voor soort vragen iemand stelt en waarom hij deze stelt. De Strateeg stelt vragen die te maken hebben met het vaststellen of het bereiken van langetermijndoelen. De Analyticus stelt vragen om een zo’n compleet mogelijk beeld van de situatie te krijgen om op basis daarvan beslissingen te nemen.

Om het verschil hierin aan te geven:

De Analyticus vraagt:

 • Hoe zit dit in elkaar?
 • Uit welke onderdelen bestaat X?
 • Hoe kunnen we X indelen c.q. opdelen?
 • Hoe werkt dit?
 • Hebben we voldoende data?
 • Hoe komen we aan meer data?
 • Hoe komen we aan betere data?
 • Hoe betrouwbaar zijn onze data?
 • Is X de oorzaak van Y?
 • Welke X is oorzaak van Y?
 • Correleert X met Y?
 • Kunnen we Y voorspellen uit X?
 • Hoe hangen X1…. X2 met elkaar samen?
 • Wat hebben X1… X2 gemeenschappelijk?

De strateeg vraagt:

 • We gaan nu van A naar B. Maar zitten we wel op de goede weg?
 • Is dit de beste weg van A naar B?
 • Waar kunnen we überhaupt naartoe?
 • Hoe zijn we hier gekomen; waar komen we vandaan?
 • Als we bij B zijn gekomen, hoe dan verder?
 • Waarom gaan we nu naar B, waarom niet naar C?
 • Is dit een doodlopende weg?
 • Zijn we nu bezig de fouten uit het verleden te herhalen?
 • Welke lessen kunnen we leren (uit de/onze geschiedenis)?

Welke twee stijlen vind jij soms lastig uit elkaar te houden? Dan kunnen we daar een volgend blog aan wijden!

Wil je zelf het Octogram inzetten? Bekijk dan hier de mogelijkheden of neem direct contact met ons op! 076-5232850