Verschillende mensen gaan ook verschillend om met veranderingen in organisaties. Sommige mensen zullen veranderingen toejuichen, terwijl anderen meer sceptisch zijn. In onderstaand artikel geven wij voor de verschillende Octogramrollen (gebaseerd op de managementrollen van Quinn) aan hoe wij verwachten dat zij met veranderingen omgaan. Daarnaast geven we tips hoe je de verschillende rollen het beste kunt betrekken in de verandering om deze zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Houd er bij het lezen van dit artikel rekening mee dat een persoon geen rol ‘is’! De meeste mensen hebben twee of drie rollen die het beste bij hen passen.

 

Hoe gaan mensen om met organisatieverandering?

De Pionier 

Een pionier wordt waarschijnlijk enthousiast van veranderingen en de kansen die dit met zich meebrengt. Hij kan zijn creativiteit kwijt door hierin mee te denken. Hij kan behulpzaam zijn bij het enthousiasmeren van collega’s, maar zal het minder goed begrijpen als collega’s niet goed met de verandering om kunnen gaan. De pionier is niet sterk in het implementeren of het daadwerkelijk procesmatig uitwerken van de veranderingen.

 

 

De Netwerker

Als de netwerker enthousiast is over de komende verandering kan hij dit goed en enthousiast overdragen op collega’s. Omdat de netwerker boven in het model van concurrerende waarden zit (Flexibiliteit) zal hij over het algemeen niet al te veel weerstand hebben tegen veranderingen. Nadeel is dat de netwerker slagingskansen van de verandering te positief kan inschatten. De netwerker is niet de aangewezen persoon om de veranderingsprocessen intern te regelen. Hij praat graag en veel met externe relaties (wellicht vroeger dan de bedoeling is!). Gebruik deze kennis goed in verband met timing in de communicatie, en maak helder wat wanneer naar buiten mag worden gebracht.

 

De Presteerder

Wanneer de veranderingen bijdragen aan het sneller/beter bereiken van doelen, zal de presteerder makkelijk meegaan in de verandering. Het proces van implementatie moet echter niet te veel kostbare tijd kosten! Hij wil graag snelle resultaten zien. Laat presteerders dus duidelijk zien hoe de verandering bijdraagt aan het bereiken van de (organisatie) doelen en hoe zij hier individueel van kunnen profiteren.

 

 

De Strateeg

Voor de strateeg is het het belangrijkst dat de verandering duidelijk bijdraagt aan het hogere doel en de visie/missie van de organisatie en zijn eigen visie. Waar bij de presteerder de doelen voor de korte termijn belangrijk zijn, zijn de langetermijndoelen dit voor de strateeg. De strateeg denkt/praat hier ook graag over mee en kan het feitelijk goed beargumenteren. Hij blijft hier echter wel lang in abstractere termen praten en zal de uitvoering aan anderen overlaten. De strateeg heeft vaak een goed beeld van de consequenties die de verandering met zich meebrengt, maar vindt het lastig om een en ander te concretiseren.

 

De Verankeraar

De verankeraar zal niet staan te springen om verandering. Het is dus belangrijk om goed te laten zien wat de verandering precies gaat betekenen en hoe dit het werk van de verankeraar concreet gaat beïnvloeden. Vermijd abstracte en visionaire termen, hou het vooral praktisch en concreet. Zorg dat de stappen van het veranderingsproces duidelijk zijn en dat afspraken worden nagekomen. De verankeraar is goed in het implementeren en concretiseren van processen, dus wanneer de ‘grote veranderingsplannen’ duidelijk zijn is het handig om een verankeraar te betrekken bij het procesmatig implementeren van de verandering. Geef een verankeraar ook even de tijd om te wennen aan het feit dat er verandering op komst is.

 

De Analyticus

Ook de analyticus zal niet voorop lopen bij verandering en zal niet worden overtuigd door alleen een enthousiast verhaal. Hij zal het op prijs stellen als keuzes worden onderbouwd door gedegen onderzoek en cijfers. De analyticus zou met zijn rationele kijk op dingen een goede bijdrage kunnen leveren in het veranderingsproces, door het verzamelen van data/gegevens en bij het maken van keuzes. Hij zal hier echter snel voorbij gaan aan gevoelsaspecten die komen kijken bij veranderingen. De analyticus zal kritisch doorvragen over het hoe en waarom van de verandering.

 

De Teamspeler

De teamspeler is gehecht aan de mensen om zich heen. Impliceert de verandering dat er op dit gebied ook iets verandert, dan zal de teamspeler het moeilijk vinden om hiermee om te gaan. De teamspeler zal het fijn vinden om met anderen (het liefst met het hele team) veel te praten over wat dit voor hen betekent, zal veel willen overleggen. Hij wil dat de verandering door het hele team wordt gedragen. Ook gevoelsaspecten zullen hierbij aan bod komen. Wees duidelijk tegen de teamspeler over de consequenties voor het team, maar maak ook duidelijk waarom de verandering zo belangrijk is. De teamspeler zal wat tijd nodig hebben om te wennen wanneer de verandering impliceert dat hij in een ander team moet gaan werken.

 

De Helper

De helper is redelijk makkelijk mee te krijgen in de verandering, vooral als de verandering positief is voor de mensen binnen de organisatie, want daar zal de helper zich het meest zorgen over maken. Hij heeft een luisterend oor voor degenen die moeite hebben met de komende veranderingen, en heeft daardoor ook een goed beeld van de zorgen die de mensen in de organisatie hebben. Maak gebruik van die waardevolle informatie! De helper zal ook zelf proberen om de collega’s gerust te stellen. Zorg dat je de helper niet over het hoofd ziet bij eventuele verschuivingen, want hij zal zichzelf niet snel profileren als dit ten koste van anderen kan gaan.

Wil je weten waar je bij jouw team op moet letten tijdens een organisatieverandering? Breng dan de Octogramprofielen van je teamleden in kaart!