Omdat de kwaliteit van een psychologische test met het blote oog vaak moeilijk te bepalen is, zetten we een paar eigenschappen van een goede test voor je op een rijtje. Ga je werken met psychologische tests laat je dan altijd informeren over de volgende punten:

Theoretisch model van een psychologische test

Psychologische tests moeten gebaseerd zijn op een wetenschappelijk bewezen theoretisch model. Met een model als basis kun je gefundeerde voorspellingen doen op basis van je testresultaten omdat er al veel onderzoek is gedaan naar de verbanden tussen het theorie en de praktijk. Voorbeelden van een wetenschappelijk onderbouwde theorie is het concurrerende waarden model van professor Quinn waarop het Octogram van Online Talent Manager is gebaseerd. Een andere bekend persoonlijkheidsmodel is de Big5-theorie.

Validiteit van een test

Validiteit wil zeggen dat de test werkelijk meet wat deze beweert te meten. Door middel van statistisch onderzoek kan worden aangetoond dat de testitems werkelijk hetgeen meten dat in kaart gebracht moet worden. Bijvoorbeeld een weegschaal meet gewicht en geen afstand. Er zijn verschillende soorten validiteit die op verschillende manier kunnen worden aangetoond.  Door middel van onderzoek naar hetgeen dat beoogd wordt te voorspellen (bijvoorbeeld de commercialiteit van een verkoper) met de test, (het zgn criterium) meten onderzoekers bijvoorbeeld de voorspellende waarde van de test ofwel predicatieve validiteit. Daarnaast wordt validiteit vaak aangetoond door middel van correlaties (=verbanden) tussen verschillende tests.

Betrouwbaarheid van een test

Betrouwbaarheid van een test wil zeggen dat het resultaat niet willekeurig is. Wanneer je een test bijvoorbeeld twee keer maakt zal je twee keer nagenoeg dezelfde uitslag moeten krijgen. Betrouwbaarheid kan worden aangetoond door statistisch onderzoek van de onderlinge samenhang van de testitems (interne consistentie) of door te meten of consistentie in de tijd (verschillende meetmomenten) en door verschillende beoordelaars (360-graden) wordt aangetoond. Betrouwbaarheid wordt doorgaans aangegeven met coëfficiënt Apha. Een score vanaf 0.7 is voldoende en vanaf 0.8 is deze goed.

Discriminerend vermogen van een test

Discriminerend, ofwel onderscheidend vermogen. Mensen verschillen in aanleg en de test moet deze verschillen laten zien om voorspellend vermogen te hebben. Het is dus niet de bedoeling dat alle kandidaten nagenoeg dezelfde score hebben.

Normen van een test

Vergelijking van testscores met normgroepen of een criterium. Testscores staan niet op zichzelf en krijgen extra waarde door deze te vergelijken met een representatieve steekgroep. In dit geval is er sprake van een normgroep, bijvoorbeeld: leidinggevenden. Het Opleidingsniveau is een veel gehanteerde normgroep. Let hierbij zowel op de kwaliteit van de normgroep (hoeveel respondenten zijn hierin opgenomen) als op de variëteit aan normgroepen en de actualiteit. Een normgroep bestaat doorgaans uit minimaal 200 of 300 kandidaten.

COTAN

Er zijn instanties die de kwaliteit van tests beoordelen. In Nederland is dat bijvoorbeeld de COTAN, de Commissie Test Aangelegenheden Nederland. De COTAN geeft onder andere op bovengenoemde eisen aan in welke mate hieraan wordt voldaan.

Online Talent Manager heeft in de ontwikkeling van de psychologische tests rekening gehouden met de eisen die de COTAN stelt aan kwaliteit. Op dit moment worden de laatste onderzoeken en berekeningen uitgevoerd om de tests OP5, Octogram en Loopbaanwaarden ter beoordeling aan de COTAN aan te bieden. Wil je ons helpen met het onderzoek hiervoor? Meld je dan aan als vrijwilliger.

 

Let op bovenstaande punten als je op zoek gaat naar een leverancier voor psychologische tests. In het artikel ‘Een testleverancier kiezen: hier moet je op letten!’ vind je nog meer praktische tips!

– Bert Goos