fbpx

Als we het hebben over de rol(len) van HR dan denken veel mensen al snel aan het model van Ulrich. Wist je dat er duidelijke verbanden bestaan tussen het Model van Ulrich en het Model van Quinn en het Octogram?

 

 

De rol(len) van HR volgens Ulrich

Ulrich neemt de taken van de HR-adviseur als uitgangspunt. Op basis hiervan heeft hij een model bedacht met vier verschillende rollen die een HR-adviseur moet vervullen, en waarin de taken van de HR-adviseur zijn op te delen. Hij onderscheidt vier rollen die in een raamwerk geplaatst kunnen worden met de assen ‘focus’ (Operationeel of Strategisch) en ‘activiteiten’ (Processen of Mensen).

Model ulrich

De HR-adviseur kan vanuit alle vier de rollen een toegevoegde waarde leveren. De Employee Champion houdt zich bezig met de (zorg voor) medewerkers op de korte termijn, en levert toegevoegde waarde door de betrokkenheid en loyaliteit van de medewerkers te vergroten. De Change Agent voegt waarde toe door (organisatie-)ontwikkelingsprocessen op de langere termijn vanuit de menskant te managen. De Administratieve Expert draagt zorg voor de procesmatige infrastructuur en voegt waarde toe door deze infrastructuur zo efficiënt mogelijk te maken tegen lage kosten. De Strategische Partner tenslotte heeft de focus op het afstemmen van de HR-strategie/activiteiten op de bedrijfsstrategie en doelen, en het meedefiniëren van de bedrijfsstrategie. De strategische Partner voegt waarde toe door ervoor te zorgen dat er vanuit HR capaciteit ontstaat om de strategie van het bedrijf uit te voeren. Volgens Ulrich moet een HR-adviseur alle vier de rollen kunnen vervullen in een dynamisch proces met de juiste samenhang en intensiteit.

De werkstijlen van het Octogram (gebaseerd op het model van Quinn)

Het Octogram geeft inzicht in 8 (werkgerelateerde) voorkeursstijlen van mensen en daarmee in hun talenten. Het Octogram is gebaseerd op het model van concurrerende waarden van Quinn. Dit wil zeggen dat de stijlen die tegenover elkaar staan met elkaar concurreren. Een hoge score op zowel pionier als op verankeraar komt bijvoorbeeld maar zelden voor.

Octogram

Bestel het Octogram Talentenprofiel om direct inzicht te krijgen in talenten!

 

 

Het oorspronkelijke idee van Quinn was dat een manager moest kunnen schakelen tussen alle 8 de stijlen. De nieuwe inzichten zeggen echter dat een manager het belang van de verschillende stijlen in moet kunnen zien in de verschillende fases of situaties waarin een organisatie zich bevindt.
Wil je meer lezen over het Octogram (de stijlen) en het model van concurrerende waarden? Download dan het E-book: werken met werkstijlen.

De combinatie Ulrich en Quinn

Het is niet zo moeilijk de overeenkomsten tussen beide modellen te zien:

  • Het ondernemende kwadrant met de Pionier en Netwerker heeft overeenkomsten met de Change Agent van Ulrich. Allen zijn gericht op de mens en ontwikkeling, innovatie/ideeën.
  • Het resultaatgerichte kwadrant met de Presteerder en Strateeg heeft overeenkomsten met de Strategische Partner. Hier gaat het om de uitvoering van (strategische) doelen om resultaten te behalen.
  • Het beheersmatige kwadrant met de Verankeraar en Analyticus heeft overeenkomsten met de Administratieve expert. Allen zijn gericht op interne efficiënte beheersing van informatie, processen en documentatie.
  • Het mensgerichte kwadrant met de Teamspeler en Helper heeft overeenkomsten met de Employee Champion. De focus ligt op de ander(en) in de vorm van betrokkenheid en loyaliteit.

Nieuwe inzichten aan de hand van de combinatie Ulrich en Quinn

Nu we het model van Ulrich en het Model van Quinn naast elkaar hebben gelegd kunnen we enkele nieuwe conclusies trekken:

  • Tegelijkertijd de Strategisch partner en Employee Champion-rol vervullen is moeilijk omdat het om twee tegengestelde belangen gaat. Enerzijds resultaat en productiviteit en anderzijds zorg en persoonlijke aandacht voor medewerkers (lees: kost tijd en geld) gaan moeilijk samen.
  • Tegelijkertijd de Change agent en Administratieve expert-rol pakken is eveneens lastig. Ook hier zijn er weer tegengestelde belangen: interne stabiliteit in processen, regels en procedures versus nieuwe ideeën en innovatie.

Het Octogram is volgens ons een waardevol instrument om de rollen van HR diepgaander te bekijken en de dynamiek die een HR-adviseur in zijn of haar werk tegenkomt te verhelderen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor jouw organisatie te bespreken!