De Amerikaanse psycholoog David McClelland (1917-1998) staat bekend om zijn ‘Behoefte-theorie’. Zijn wereldberoemde IJsbergmodel brengt in kaart hoe mensen worden beïnvloed door de behoefte naar ‘Achievement’, ‘Power’ en ‘Affiliation’, en vormt de basis van veel psychologische tests.

Het IJsbergmodel illustreert personen als ijsbergen, waar een klein deel zich boven het wateroppervlak bevindt en het grootste gedeelte, onzichtbaar, onder water. Boven het water zie je het gedrag, de kennis en de vaardigheden. Onder de waterlijn zit wat vaak niet uitgesproken wordt (meestal onbewust). Online Talent Manager test de niveaus boven en onder het water door middel van verschillende tests, we lichten hieronder kort toe welke tests per niveau gebruikt worden.

 

Boven het water

Boven het water in het IJsbergmodel vind je zichtbaar gedrag, competenties. Competenties meten we met speciale gedragsindicatoren. Kandidaten vullen een vragenlijst in met competenties, per competentie hanteren we vijf indicatoren voor die betreffende competentie.

 

Op de rand van het water

Op dit niveau worden (zichtbaar) gedrag en (niet zichtbare) opvattingen en waarden in combinatie gemeten. Bij Online Talent Manager doen we dat met de test Communicatiestijlen en het Octogram. Beide tests begeven zich zowel boven als onder water: de stijl van werken of leidinggeven en manier van communiceren zijn zichtbaar voor de buitenwereld, maar niet zichtbare zaken (persoonlijkheid, opvattingen en waarden) spelen mee in de zelfbeoordeling van de kandidaat.

 

Klik hier om het Octogram direct in te zetten!

 

Communicatiestijlen

We onderscheiden vier verschillende communicatiestijlen: Expressief, Directief, Nadenkend en Vriendelijk. Kandidaten krijgen een vragenlijst voorgelegd met stellingen, waarbij ze uit vier stellingen steeds twee stellingen moeten kiezen waarvan zij denken dat anderen vinden dat ze het meest op hen van toepassing zijn.

Octogram

Het Octogram is gebaseerd op het Quinnmodel en geeft aan welke werk- of leiderschapsstijlen het best bij iemand passen. Een kandidaat wordt gevraagd steeds vier eigenschappen te ordenen van meest naar minst van toepassing. De test geeft vervolgens een score op acht werk- en leiderschapsstijlen: Pionier, Netwerker, Presteerder, Strateeg, Verankeraar, Analyticus, Teamspeler en Helper.

 

Onder het water

Onder het water bevinden zich de meeste factoren die van invloed zijn op de motivatie en behoeften van mensen.

Overtuigingen

Er is geen test voor het meten van overtuigingen, maar je kunt ze inzichtelijk krijgen door middel van een interview. Wil je weten hoe je een goed (selectie) interview opbouwt, lees het in het blog dat wij daarover hebben geschreven.

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid kan worden gemeten met de OP5 Persoonlijkheidstest. De OP5 brengt in kaart in welke mate iemand over bepaalde persoonlijkheidskenmerken beschikt. De test geeft een score op de 5 hoofdschalen van het bekende Big5-model en brengt daarnaast 30 subschalen in kaart.

Extraversie
Risico nemen, sociabiliteit, sociale vaardigheid, dominantie, ambitie, expressiviteit.

Stabiliteit
Emotionele beheersing, energie, zelfvertrouwen, stressbestendigheid, sociale adequatie, zelfredzaamheid.

Zorgvuldigheid
Prestatiemotivatie, doorzetten, doelgerichtheid, planning, ordening, discipline.

Vriendelijkheid
Vertrouwen, samenwerken, teamgerichtheid, empathie, vriendelijkheid, altruïsme, zelfwaarneming.

Open van geest
Creativiteit, visie, belangstellingsbreedte, omgevingsbewustzijn, filosofisch denken.

Drijfveren

Ook de drijfveren bevinden zich onder water. Onze Loopbaanwaardentest is een drijfverentest, die inzicht geeft in de waarden die iemand belangrijk vindt in zijn of haar werk. De test geeft voor zeventien loopbaanwaarden aan in welke mate deze belangrijk zijn voor de motivatie in het werk, het gaat dan om: Authenticiteit, Autonomie, Balans Werk-privé, Collegialiteit, Competitie, Creativiteit, Financieel motief, Maatschappelijk nut, Management, Ondernemerschap, Prestatiemotivatie, Prestige, Relatie met leidinggevende, Rijke leeromgeving, Specialisatie, Variatie en Zekerheid.

Om de tests die ‘onder het water’ meten te gebruiken moet je getraind zijn. Bekijk hier wanneer de eerst volgende training is en schrijf je direct in!

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken om zelf te  meten op de verschillende niveaus van de ijsberg!