fbpx

Steeds meer mensen en bedrijven willen een eigen psychologische test ontwikkelen. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Vaak is het beter om bestaande psychologische tests te gebruiken omdat hierbij al veel onderzoek is gedaan naar de validiteit en betrouwbaarheid.

Online Talent Manager houdt zich al jaren bezig met het ontwikkelen van psychologische tests. En deze tests zijn nooit “uitontwikkeld”. In dit blog geven we je een kijkje in de keuken van testontwikkeling. Welke stappen moeten hierbij worden doorlopen? Om de theorie over testontwikkeling een beetje levendig te brengen, zal ik je vertellen welke Octogramstijlen in het proces van toegevoegde waarde zijn.

Het idee om een test te ontwikkelen

Een idee voor een nieuwe test komt vaak van een pionier. Het creatieve brein van de pionier ziet snel kansen om een nieuwe test op de markt te brengen of een nieuwe eigenschap in kaart te brengen. Bij Online Talent Manager komt het idee voor een test soms ook van onze klanten.

Literatuur en brainstormen

Dan gaan de testontwikkelaars bij elkaar zitten. Welke literatuur is er over het aspect wat we met de test in kaart willen brengen? De analytici duiken de boeken in op zoek naar theoretische modellen en psychologische constructen. Aan de hand van een zorgvuldige analyse wordt een theoretisch model gekozen waarop de test wordt gebaseerd. Het model moet passen bij het doel van de test en er moet al veel onderzoek naar zijn gedaan. Bij Online Talent Manager vinden we het ook belangrijk dat het model aansluit bij de werkvloer en dat het model zo is opgebouwd dat we met onze test een positieve benadering kunnen aanhangen. Veel van onze tests zijn gebaseerd op het Concurrerende Waardenmodel van Quinn.

Items voor een test schrijven

Als het theoretisch model is bepaald en er is bepaald welke schalen/eigenschappen we willen meten worden hier vragen bij geformuleerd. De pionier speelt hierbij een belangrijke rol door creatief te associëren. De verankeraar en de analyticus kijken kritisch naar de vragen en naar de te verwachten verbanden. Ook zorgen zij dat het oorspronkelijk theoretisch model niet uit het oog wordt verloren. Uiteindelijk ontstaat er een selectie van behoorlijk veel vragen waarmee we de eerste testronde in gaan.

Valideren van een test

De theorie achter de test is klaar. Nu wordt deze geprogrammeerd in ons systeem. De netwerker gaat nu op zoek naar proefpersonen die de test willen invullen. In deze eerste ronde hebben we zo’n 100 deelnemers nodig. De analyticus analyseert de data die we verzamelen. Zijn de resultaten zoals we die mogen verwachten? Moeten items worden herschreven? Kortom allemaal statistische analyses. Na deze analyse selecteren we de vragen die de beste input geven voor de eigenschappen die we willen meten en bepalen we de betrouwbaarheid. In sommige gevallen moeten we nieuwe vragen schrijven en dan moeten we opnieuw beginnen met het verzamelen van de data. We gaan net zo lang door tot de validiteit en de betrouwbaarheid voldoen aan de eisen van de COTAN.

Normeren van een test   

Dan is de test klaar voor gebruik. Echter, we bieden deze nog niet te koop aan. Dat doen we pas als 300 mensen de laatste versie van de test hebben gemaakt. Dan kunnen we de scores van de kandidaat namelijk pas vergelijken met een normgroep die- volgens de COTAN – groot genoeg is.

Doorontwikkeling van een psychologische test

Uiteindelijk is een test nooit uitontwikkeld. Als de test in gebruik is door onze klanten gaan we door met het analyseren van de gegevens (blauwe kwadrant). We doen onderzoek naar de verbanden tussen de verschillende schalen binnen de test, maar ook naar verbanden met andere tests of persoonlijke eigenschappen. Dit onderzoek is eigenlijk nooit af. Het doel  is uiteindelijk om effectief en efficiënt eigenschappen in kaart te brengen. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat we de vragen uit de test evalueren om te kijken of we eventueel met minder vragen de zelfde betrouwbaarheid kunnen bieden.

Zoals je ziet doen wij veel onderzoek voordat wij een test aan onze klanten aanbieden. Hiervoor hebben wij vaak vrijwilligers nodig, vind jij het leuk om af en toe een test te maken? Meld je dan aan als vrijwilliger.