fbpx

De praktijk wijst uit dat drijfveren door de jaren heen over het algemeen redelijk stabiel zijn. Bij belangrijke levensgebeurtenissen kunnen de prioriteiten hierin echter wel opeens heel anders gaan liggen! Op basis van de data van onze loopbaanwaardentest omschrijf ik hier hoe onze drijfveren zich ontwikkelen naarmate we ouder worden.

De drie leeftijdsgroepen die voor deze analyse zijn gebruikt zijn:

 • 20 tot 30 jaar
 • 31 tot 45 jaar
 • 46 jaar en ouder

De volgende drijfveren zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen ongeveer even belangrijk:

 • Zekerheid: continuïteit en baanzekerheid.
 • Specialisatie: groeien in een specialistisch gebied.
 • Authenticiteit: jezelf kunnen zijn.

Verschillen in drijfveren tussen de verschillende leeftijdsgroepen

 •  Op lbo- en mbo-niveau neemt de behoefte aan ondernemerschap sterk af naarmate iemand ouder wordt.
 • Oudere mensen vinden prestige minder belangrijk. Dit geldt alleen niet voor wo-opgeleiden.
 • De behoefte aan competitie lijkt te dalen naarmate men ouder wordt. Alleen op wo-niveau is deze daling veel minder sterk zichtbaar.
 • Bij hbo-ers en wo-ers neemt de behoefte aan een rijke leeromgeving iets af naarmate men ouder is.
 • De behoefte aan prestatiemotivatie (de lat voor jezelf steeds hoger willen leggen) is het sterkst bij jongen mensen.
 • De behoefte aan management wordt minder belangrijk naarmate men ouder wordt.
 • Naarmate men ouder wordt, wordt de gevoeligheid voor financiële prikkels minder.
 • Naarmate we ouder worden gaan we maatschappelijk nut belangrijker vinden. Deze tendens zien we alleen niet terug bij wo-opgeleiden.
 • Op lbo- en mbo-niveau wordt collegialiteit belangrijker naarmate we ouder worden. Op hbo- en wo-niveau wordt collegialiteit minder belangrijk naarmate we ouder worden.
 • Mensen tussen de 31 en 45 vinden balans werkprivé belangrijker dan ouderen of jongeren.

 

Wil je een aantrekkelijke werkgever zijn voor een speciale leeftijdsgroep dan kun je hier rekening mee houden. Wil je weten wat die ene kandidaat specifiek belangrijk vindt in zijn/haar werk, zet dan de Loopbaanwaardentest in.