fbpx

Functieprofielen en competenties zijn uit, bedrijven moeten agile, wendbaar worden.

Is dit de zoveelste commerciële HR hype of verandert er daadwerkelijk iets op de arbeidsmarkt?
Functieprofielen en competenties bieden de nodige houvast, voor het inrichten van bedrijven voor HR werkzaamheden. Anderzijds zijn er ook veel veranderingen op de arbeidsmarkt. De veranderingen op het gebied van communicatie vinden in steeds sneller tempo plaats waardoor ook het ondernemen verandert. Vonden we het telewinkelen van Chriet Titulaer twintig jaar geleden futuristische Science fiction, nu is het al dagelijkse realiteit. Als gevolg van robotisering en automatisering zullen beroepen of delen ervan verdwijnen. Voor functies in de zorg, accountancy en onderwijs weten we inmiddels zeker dat deze komende jaren sterk zullen veranderen. Bij bedrijven groeit de behoefte om wendbaarder/agile te worden. Fundamenten als functieprofielen en competentiemodellen bieden dan wel de nodige houvast, maar kunnen ook een star keurslijf zijn die de flexibiliteit remmen. Bedrijven zoeken dan ook massaal naar nieuwe methodes om de wendbaarheid te vergroten. Zo wordt er steeds meer gedacht vanuit projecten en rollen: ‘Wat zijn onze uitdagingen komende jaren, wat zijn de belangrijkste opdrachten waar we voor staan en wie kan welke rol daarin vervullen?’ Robert Quinn, één van de autoriteiten op het gebied van verandermanagement, heeft jaren geleden al een psychologisch model ontwikkeld waarbij gedacht wordt in rollen. Ook Quinn was daarmee zijn tijd vooruit. Zijn concurrerende waardenmodel schetst 8 heldere rollen die onmisbaar zijn in ieder team. Het model biedt houvast bij het inrichten van (project)teams. Door ieders talenten te vertalen naar rollen is het mogelijk in korte tijd een sterk team te bouwen, dat goed voorbereid is op toekomstige uitdagingen. Wil je weten hoe je talenten naar rollen kunt vertalen? Online Talent Manager is gespecialiseerd in instrumenten met het model van Quinn als basis.

Mail voor meer informatie via deze link.