Het inzetten van psychologische tests bij de werving van personeel is gangbaar en iets waar we ons bij Online Talent Manager al vele jaren gepassioneerd op toeleggen. Dat tests op meerdere terreinen nuttig zijn krijgt echter veel minder aandacht, en ik wil met name een lans breken voor het inzetten van tests in een coachingtraject. De rol van psychologische tests bij coaching wordt namelijk steeds belangrijker.

Ik heb lang gewerkt als executive coach. Dagelijks begeleide ik directeuren van middelgrote tot grote bedrijven, bestuurders op ambtelijk niveau en korpschefs van brandweer en politie. De functie van een coach, wie je ook tegenover je hebt, is eigenlijk altijd dezelfde: je bent er om je klant verder te helpen en daarbij ga je uit van het eigen leervermogen van de klant. Ik vind dat tests daarbij een zeer grote toegevoegde waarde hebben, juist om de zelfreflectie te verbeteren.

 

Waarom zet je tests in bij coaching?

Coaching bestaat uit een aantal activiteiten om individuen te helpen in hun persoonlijke groei, of teams en organisaties in de ontwikkeling van hun performance. Zicht op eigen kwaliteiten in relatie tot anderen in de werkomgeving is dan cruciaal. Dit doe je door met de coachee te reflecteren op werkstijlen, persoonlijkheidseigenschappen en waarden, waardoor je inzicht verwerft in sterke competenties en ontwikkelpunten. Bij teamcoaching is het belangrijk om, naast de individuele kwaliteiten, in te zoomen op de groepsgemiddelden en de complementariteit.

Waar moet je op letten bij het inzetten van tests bij coaching?

Je wordt als coach ingezet als deskundige en procesbegeleider, die uitlegt wat de resultaten van de test betekenen. Let daarbij op dat je een non-directieve houding aanneemt, jij moet namelijk niet de richting bepalen waarin de gecoachte moet gaan. Je duidt enkel de uitslagen en laat de gecoachte zelf de conclusies trekken. Een testuitslag is immers niet meer dan een bevestiging van objectieve gegevens. Openheid en een realistische instelling van de gecoachte is natuurlijk ook belangrijk, want anders is het moeilijk om verder te komen.

Het inzetten van psychologische tests bij coachingstrajecten heeft een grote toegevoegde waarde voor zowel de coach als voor de klant. Het geeft een objectieve bevestiging van karaktereigenschappen en goede en mindere kwaliteiten in relatie tot de functie waarin iemand zit, of problemen waar men tegen aan loopt.

Hoe denk jij over het inzetten van tests bij coaching? Heb je er goede of minder goede ervaringen mee? Laat het me weten via een bericht hier op de pagina.

Wil je psychologische tests in gaan zetten bij coaching, neem dan contact met ons op via: 076-5232850.