fbpx

Talent wordt vaak in relatie gebracht met het hebben van of het zijn van een talent. Op Wikipedia is talent omschreven als: “Een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon.” Het woord talent kent vele varianten. Iemand kan talent hebben voor bepaalde schoolvakken, werkzaamheden, creatieve uitingen of sociale interacties. Sommigen koppelen aanleg aan talent. Anderen beweren dat talent aangeboren is. Ik wil hier het nature-nurturedebat niet overdoen, maar ik ben zelf van mening dat zowel de natuur als de ontwikkeling een rol spelen bij het al dan niet hebben of zijn van (een) talent. Talent moet ontwikkeld worden om tot wasdom te komen. Helaas sneuvelen veel talenten door gebrek aan goede begeleiding. Dit vraagt om een samenhangend beleid van talentmanagement voor organisaties.

Talentmanagement omvat het op basis van strategische doelen aantrekken en behouden van mensen.

Bij talentmanagement identificeren we talenten en houden we ons bezig met het motiveren, ontwikkelen, inzetten en managen van verwachte prestaties, de opvolgingsplanning en het laten doorgroeien naar vrijkomende posities.

Uit projecten van Online Talent Manager en uit eigen onderzoek naar organisaties die op succesvolle wijze talentmanagement invoerden, blijkt dat deze daar uitvoerig de tijd voor namen, hier diverse stakeholders bij betrokken en het talentmanagement op systematische wijze uitvoerden. Meestal zien we dat daarbij een taskforce bestaande uit het management, HR en het vertegenwoordigend overleg betrokken is. Om talentmanagement met succes uit te voeren adviseren wij als Online Talent Manager het achtstappenplan.

Dit blog is een extractie uit het boek ‘Het Octogram’ van Bert Goos. Wil je regelmatig op de hoogte worden gehouden over de nieuwste trends in talentmanagement? Schrijf je dan hier in voor onze talentennieuwsbrief.