fbpx

Het ziekteverzuim is een belangrijke maatstaf voor de gezondheid en het welzijn van de organisatie. Het verzuimpercentage is goed te berekenen. Dat kan voor een individu (of voor een hele organisatie) en helpt te bepalen hoe interventies vorm te geven.

Dit blog geeft 6 inspiratie tips om het verzuim te verlagen; praktische oplossingen en beleidsmaatregelen die kunnen helpen overmatig ziekteverzuim te verminderen.

Wat is verzuim?
Verzuim is: “Een periode van afwezigheid van het werk met als reden ziekte”. Afwezigheid op de werkplek wordt veelal veroorzaakt door lichamelijke ziekte, stress gerelateerde ziekte of acute misselijkheid. Ook is er zogenaamd grijs verzuim. Bijvoorbeeld; een ouder die zich ziek meldt, zodat zij/hij voor een ziek kind kan zorgen. Vakanties en vertraging onderweg naar het werk worden niet tot ziekteverzuim gerekend. Hoewel enig verzuim (4 tot 5%) normaal is voor een organisatie, kan hoog verzuim wijzen op problemen van verschillende aard.

Hieronder de zes tips om de kans op ziekteverzuim te verlagen.

TIP 1: HANTEER EEN FLEXIBEL THUISWERKBELEID
Flexibiliteit op de werklocatie geeft werknemers de keuze om thuis te werken als dat voor hen handiger is. Het scheelt wellicht reistijd en als een kind onverwachts thuis is kan thuiswerken helpen voorkomen dat de ouder zich afwezig/ziek meldt. Als iemand verkouden is, kan men meestal ook prima werken, maar loopt u ook het risico het hele kantoor te infecteren. Dit is weer een goed moment om thuis te werken.

TIP 2: MAAK EEN DUIDELIJK BELEID VOOR AFWEZIGHEID
Een duidelijk beleid voor afwezigheid helpt. Er zijn werknemers die thuis blijven en zich een volledige dag ziek melden vanwege een verkoudheid, er zijn anderen die wel komen opdagen en zich door twee dozen tissues werken tijdens hun werkdag. Geen van beide is ideaal. Creëer duidelijk beleid en laat de werknemer de beste manier van handelen bepalen – maar stel hem in staat zijn werk zo veel mogelijk voort te zetten.

TIP 3: TRAIN MANAGERS OM MET VERZUIM OM TE GAAN
In lijn met het voorgaande moeten managers worden getraind in het omgaan met afwezigheid van werknemers. Door medewerkers hun manager te laten bellen in plaats van een WhatsApp of een e-mail te sturen, ontstaat er contact en enige barrière. Tevens helpt regelmatig (afgesproken) contact met en betrokkenheid bij de medewerker de afwezigheid te verkorten. Zet op tijd de juiste middelen in om de oorzaken te achterhalen.

TIP 4: VERZUIMBELEID HR EN BEDRIJFSARTS
Laagdrempelige toegang HR en/of een bedrijfsarts levert een positieve bijdrage. Het is een effectieve manier om goede zorg voor de werknemer te garanderen, redenen tot ziekteverzuim te achterhalen en kansen op ziek melden te verkleinen.
Door middel van een kort assessment over werkstress (of breder: richting burnout) wordt het risico op verzuim zo vroeg mogelijk verkleind. De Vragenlijst werkstress (13 minuten) maakt direct inzichtelijk op welke 8 aspecten men stress ervaart op het werk. De TOBOQ burnout test is ontwikkeld door 4 psychologen op het snijvlak van wetenschap en de praktijk. Deze geeft een compleet beeld van de mogelijke risicofactoren op uitval of burnout bij een persoon. 

TIP 5: BELONINGEN GEVEN EN COMPLIMENTEN MAKEN
Ga slim om met beloningen voor fitte werknemers. Sommige bedrijven belonen hun mensen met extra vrije dagen, bijvoorbeeld een extra vrije dag per kwartaal wanneer een werknemer zich niet ziek meldt. Onderzoek leert dat belonen helpt om gezond gedrag te ontwikkelen. Dit kan met financiële middelen maar het maken van complimenten kan ook een positieve bijdrage hebben.

TIP 6: BEOORDEEL UW INTERNE CULTUUR
Zoals we eerder zeiden is frequente afwezigheid soms een indicatie van problemen met de cultuur van uw organisatie of falende managementpraktijken. Als dit het geval is, is het zaak zo snel mogelijk een interventie te starten.
De test Organisatiecultuur gewenst geeft direct inzicht of de werknemer in de goede omgeving werkt, past binnen de organisatie of afdeling of waar eventueel de gap zit ten opzichte van de organisatie. Als meer mensen deze gap ervaren heeft u een reden tot verbetering van uw bedrijfscultuur.

Als u uw verzuimpercentage niet actief meet en rapporteert, hoop ik dat dit artikel heeft verduidelijkt waarom verzuim zo belangrijk is om (preventief) aandacht aan te besteden. Het is een essentiële gezondheidscontrole voor uw gehele organisatie. Wanneer het ziekteverzuim opgesplitst gemeten wordt per afdeling of eenheid, wijzen ze ook feilloos de probleemgebieden in de organisatie aan.

 

Vraag via het onderstaande contactformulier de TOBOQ aan om zelf te maken.

Contactpagina